utst.

Utställningar -

Galleri Sidenvägen och

Smeboa

Detta är utställningslokaler som ligger i anslutning till Nolhaga Smedja.

Här visas smidesalster som är tillverkade av Peter samt bilder i akryl och akvarell mm av Britta Peterson.


Lokalerna kan hyras ut vid kortare tillfällen till andra konstnärer för utställningsverksamhet.

Peter Peterson © 2008 • Sidenvägen 18, 441 55 Alingsås, Sweden • 0709-63 48 58 • konstsmide@smeboa.se