konstsmide

 

Gotländsk  eldbön

Aske balltaske

fitte ballmus 

aldrig må elde

slockne i mitt hus

Konstsmide/MetallkonstVid varmsmide har materialet förflyttats med hjälp av

hammarslag i glödande tillstånd.

Man kan se en materialförändring i tjocklek och längd. 

Det kallsmidda objektet behåller samma tjocklek.

Ässja

Förutsättning för att smida är värme.

Bränslet är stenkol (antracit), träkol eller koks.

Ässjan är själva eldstaden.

Temperaturen i ässjan blir ca 2000º C.

Smidestemperaturen på järnet skall vara mellan 900º - 1200º C. Lufttillförsel från bälg eller fläkt är nödvändig för att järnet ska bli så varmt att man kan smida det.                                

"Hin den onde tar sju kallsmeder om året. Bland gamla smeder förekommer detta uttryck, vilket  drastiskt betonar vikten av att smidestemperaturen är den rätta.


Förr i tiden bar man med sig glödande kol från boningshusets härd till ässjan och i tändningsögonblicket lästes en eldbön.

Om makterna då var välvilligt inställda, fick man bra fyr.

Peter Peterson © 2008 • Sidenvägen 18, 441 55 Alingsås, Sweden • 0709-63 48 58 •

 konstsmide@smeboa.se