Smid "en krok"

    medan järnet är varmt

        Här får du reda på hur man teoretiskt smider en krok

      från ämne till färdig produkt.

 Varmsmide

 Kallsmide

    

 

Gotländsk  eldbön

Aske balltaske

fitte ballmus 

aldrig må elde

slockne i mitt hus

En krok som är varmsmidd har materialet förflyttats med hjälp av

hammarslag i glödande tillstånd.

Man kan se en materialförändring i tjocklek och längd. 

Den kallsmidda kroken behåller samma tjocklek.

 "Hin den onde tar sju kallsmeder om året Bland gamla smeder förekommer detta uttryck, vilket  drastiskt betonar vikten av att smidestemperaturen är den rätta.


Förr i tiden bar man med sig glödande kol från boningshusets härd till ässjan och i tändningsögonblicket lästes en eldbön.

Om makterna då var välvilligt inställda, fick man bra fyr.

Ässja

Förutsättning för att smida är värme.

Bränslet är stenkol (antracit), träkol eller koks.

Ässjan är själva eldstaden.

Temperaturen i ässjan blir ca 2000º C.

Smidestemperaturen på järnet skall vara mellan 900º - 1200º C. Lufttillförsel från bälg eller fläkt är nödvändig för att järnet ska bli så varmt att man kan smida det.                                

Städ är ett underlag för smidning.

Den plana ytan kallas ban eller bane. 

Den  koniska delen  kallas horn och är användbart till bockning.                     

Hammare används till uträttande av  slagarbete.

Smideshammaren är ofta försedd med krysspen (penen är ställd i rät vinkel mot skaftet). Den plana ytan kallas ban.

Tång är ett handverktyg med två mot varandra ledade skänklar. Arbetsändan (käften) kan ha olika form beroende på vad som ska hållas fast.  

Material - Järn och stål

Det järn som används till smide idag är ett så kallat konstruktionsstål med låg kolhalt, max 0,2%.

Detta kan vara ganska ojämnt i kvaliteten men har andra fördelar eftersom det finns i så många olika former t ex     

       

 - rundjärn

 - fyrkantsjärn

 - plattjärn 

De flesta stål är standardiserade och betecknas med SIS med en efterföljande sifferkombination som berättar om stålets sammansättning.

Tillverkning - material

Rundjärn SIS 1312

Diameter 8 mm

Längd 70 mm

Steg 1

Första värmningen

Slå örat samt hål i örat

Steg 2

Andra värmningen

Smid från runt till fyrkant och ut i spets

Steg 3

Smid 8-kantigt till runt

Smid "knorren"

Steg 4

Tredje värmningen

Krök kroken

Justera

Ytbehandling - Linoljebränning (svartbränning)

Tillvägagångssätt:

Metallföremålet värms över sotande öppen eld till ca 300º C.

Sedan påstrykes kokt eller rå linolja med en trasa eller trassel.

På så sätt bränner linoljan fast sotet på metallen och ytan blir

sidensvart och delvis rostskyddande.

Peter Peterson © 2008 • Sidenvägen 18, 441 55 Alingsås, Sweden • 0709-63 48 58 •

 konstsmide1@telia.com